Campanya de micromecenatge. PARTICIPA!

eipea és una associació creada com a espai per promoure la reflexió, comprensió i divulgació sobre els autismes i sobre aquelles persones que els viuen des de diferents experiències relacionals.

El nom respon a un posicionament clar i determinat sobre la qüestió. Prioritzem l’escolta per assolir una disponibilitat sense apriorismes i el pensament per comprendre el món emocional i relacional d’aquelles persones que conviuen amb el trastorn. Parlem d’autismes per ressaltar la individualitat i fugir de les generalitzacions que obliden l’especificat de les persones.

Aquest espai està obert a tothom, però està adreçat en especial a dos col·lectius: al dels familiars de les persones afectades i al dels professionals i cuidadors que els atenen des de diversos àmbits: des del món de la clínica, de l’ensenyament i de l’assistència social.

El vehicle principal de divulgació és una revista digital bilingüe (en català i castellà) de periodicitat semestral. El primer número es va publicar el mes de novembre de 2016.


Qui som

Susanna Olives Azcona

Psicòloga Sanitària

Josep Mª Brun Gasca

Psicòleg Clínic

Núria Aixandri Rotger

Psicòloga

Ideari

eipea és un espai de reflexió sobre els autismes que parteix de la comprensió dels mateixos des d'una visió psicodinàmica.

Els autismes, dins la psicopatologia infantil, són els trastorns més greus i que poden resultar més invalidants per aquells que els pateixen.

Existeix una gran variabilitat quant a la gravetat del trastorn i diferències importants quant a l'evolució i al pronòstic.

Afecten especialment a l'àrea de la relació-comunicació, a l'afectivitat i a l'àrea cognitiva, comprometent la capacitat per imaginar i l'accés al simbolisme.

Els autismes repercuteixen de forma massiva en els individus afectats, generant un gran patiment en aquelles persones que tenen cura d'ells. Són persones que pateixen i fan patir.

L'autisme, un cop estructurat, és una trastorn crònic, però que amb una intervenció adequada pot millorar.

Les persones afectades milloren a partir d'un tractament integral i d'un tracte adequat. En aquest sentit, des d'eipea també pretenem donar veu a tots aquells agents terapèutics, més enllà dels professionals, com són la família, altres cuidadors i tots aquells que per una o altra circumstància formen part de la vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista i aporten una mirada diferent i complementària d'ells i del seu trastorn que ha de ser integrada en el treball terapèutic que duen a terme els professionals (psicoterapeutes, escoles, monitors i altres).

Revista

 • Revista núm. 3

  NOVEMBRE 2017

  Obra portada: Barbara Galea-Haji.
  Editorial: equip eipea.
  Salutació: Cipriano Jiménez.
  Articles: Llúcia Viloca; Susanna Olives i Núria Aixandri; Dolors Cid i Lucy Jachevasky;
  Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo;
  Miguel Llorca, Josefina Sánchez,
  Talía Morillo i Raquel González.
  Experiències: Pol López; Kelly Hunter.
  Associacions i centres: Vil•la Joana i Carrilet.

 • Revista núm. 2

  MAIG 2017

  Obra portada: Cinta Vidal.
  Editorial: equip eipea.
  Salutació: Llúcia Viloca.
  Articles: José Luis Pedreira; Maite Miró; Mònica Recio; Marta Rabadán i Joaquim Serrabona.
  Experiències: Mónica de León; Iván Ruiz, Sílvia Cortés i Marc Barceló.
  Associacions i centres: Federación TEAdir España.
  Ressenya biogràfica: Hans Asperger.

 • Revista núm. 1

  NOVEMBRE 2016

  Obra portada: Rosa Robelló,
  Editorial: equip eipea.
  Salutació: Eulàlia Torras.
  Articles: Jorge L. Tizón; Elena Fieschi;
  Susanna Olives; Josep Mª Brun.
  Experiències: Eva Velázquez; Lali Bullich,
  Ester Larroya, Carme Navinès i Josep Mª Brun.
  Associacions i centres: Fundación Menela.
  Ressenya biogràfica: Grunya Efimovna Sukhareva.

 • PROPERA
  PUBLICACIÓ
  MAIG
  2018

Índex d'autors

 • AIXANDRI, Núria.

   L'Associació Catalana de Tècnics i Terapeutes de l’Autisme i les Psicosis (ACTTAPI). (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • BARCELÓ, Marc.

   Perdut al laberint. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • BRUN, Josep Mª.

   Escoltant el que ens diuen els germans dels infants amb autisme. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

   Spiderman, experiència interprofessional amb un alumne amb TEA a l’escola ordinària. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • BULLICH, Lali.

   Spiderman, experiència interprofessional amb un alumne amb TEA a l’escola ordinària. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • CID, Dolors.

   El “fracàs” del continent. Encapsulament, doble i vora. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • CORTÉS, Sílvia.

   Troballa inesperada. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • DE LEÓN, Mónica.

   La psicomotricitat d’ajuda en el treball amb infants amb TEA. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • Equip eipea.

   Menela: quaranta anys teixint la xarxa. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

   Ressenya biogràfica: Grunya Efimovna Sukhareva. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

   TEAdir: L’aferrissada reivindicació de la singularitat. (Revista eipea número 2, maig 2017).

   Ressenya biogràfica: Hans Asperger. (Revista eipea número 2, maig 2017).

   Entrevista amb...en Pol López. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

   Vil·la Joana: Professionalitat i compromís sense artificis. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

   Carrilet: L’encontre entre l’atenció directa i la investigació. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • FIESCHI, Elena.

   Descobrir, repetir, jugar: el joc, les sensacions, les ansietats en els nens amb Trastorn de l’Espectre Autista. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • GONZÁLEZ, Raquel.

   L’observació de l’expressivitat psicomotriu: una eina d’avaluació qualitativa de les competències i dificultats de l’infant amb autisme. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • GRUPO PRISMA DE PSICANÁLISE E AUTISMO.

   Investigació psicoanalítica i canvis en l’autisme: presentant el PRISMA. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • HUNTER, Kelly.

   Bells nous mons. La “Tempesta” per a infants amb autisme i les seves famílies. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • JACHEVASKY, Lucy.

   El “fracàs” del continent. Encapsulament, doble i vora. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • JIMÉNEZ, Cipriano Luis.

   Salutació. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • LARROYA, Ester.

   Spiderman, experiència interprofessional amb un alumne amb TEA a l’escola ordinària. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • MIRÓ, Mª Teresa.

   Psicofàrmacs i autisme: un difícil encaix. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • MORILLO, Talía.

   L’observació de l’expressivitat psicomotriu: una eina d’avaluació qualitativa de les competències i dificultats de l’infant amb autisme. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • NAVINÈS, Carme.

   Spiderman, experiència interprofessional amb un alumne amb TEA a l’escola ordinària. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • OLIVES, Susanna.

   IVAIm-i, Instrument per a la Valoració Qualitativa de les Interaccions Mare-Infant. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

   L’Associació Catalana de Tècnics i Terapeutes de l’Autisme i les Psicosis (ACTTAPI). (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • PEDREIRA, José Luís.

   Diagnosticant l’(els) autisme(s): d’allò expert a l’ètica. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • RABADÁN, Marta.

   L’abordatge psicomotriu en infants amb autisme. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • RECIO, Mònica.

   Els beneficis del procés creatiu en la teràpia de nens amb Trastorn de l’Espectre Autista. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • RUIZ, Iván.

   Fer del trauma un objecte bell. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • SÁNCHEZ, Josefina.

   L’observació de l’expressivitat psicomotriu: una eina d’avaluació qualitativa de les competències i dificultats de l’infant amb autisme. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • SERRABONA, Joaquim.

   L’abordatge psicomotriu en infants amb autisme. (Revista eipea número 2, maig 2017).

 • TIZÓN, Jorge L.

   Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorns Generalitzats del Desenvolupament: per una perspectiva relacional de la seva comprensió i cura. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • TORRAS DE BEÀ, Eulàlia.

   Salutació. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • VELÁZQUEZ, Eva.

   En primera persona. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • VILOCA, Llúcia.

   Salutació. (Revista eipea número 2, maig 2017).

   Quaranta anys de treball amb autisme a Catalunya. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

Relació d’autors de les obres de portada

 • GALEA-HAGI, Barbara.

   “Alles glück will ewigkeit”. (Revista eipea número 3, novembre 2017).

 • ROBELLÓ, Rosa.

   “Jo volia a...rrós...a”. (Revista eipea número 1, novembre 2016).

 • VIDAL, Cinta.

   “Together alone”. (Revista eipea número 2, maig 2017).

Normes de publicació

Equip editorial

Direcció

 • Brun, Josep Maria

Consell editorial

 • Brun, Josep Maria

 • Olives, Susanna

 • Aixandri, Núria

Consell assessor

 • Cid, Dolors (Barcelona)

 • Fieschi, Elena (Barcelona)

 • Jiménez, Cipriano (Vigo)

 • Larbán, Juan (Eivissa)

 • Lasa, Alberto (Bilbao)

 • Palacio-Espasa, Francisco (Ginebra)

 • Pedreira, José Luis (Madrid)

 • Tizón, Jorge Luis (Barcelona)

 • Torras, Eulàlia (Barcelona)

 • Viloca, Llúcia (Barcelona)

Equip tècnic i de disseny

 • Albertin, Sonja (disseny gràfic i maquetació)

 • Brun, Pau (imatge corporativa)

 • Pérez, Fernando (pàgina web)

Documentació